Phidan Belgium
Brusselsesteenweg 297, 3020 Herent
Belgium
+32 16 48 11 11, info@phidan.com
 
 VAT  BE 0890 350 330
Phidan The Netherlands
Marijkelaan 10, 3851 RN Ermelo

The Netherlands
+31 341 79 85 50, info@phidan.com
 Partner in China: 
EurBridge Shanghai
No. 18 North Caoxi Road, 200030 Shanghai

China
+86 21 64 69 86 35, info@you-qiao.com.cn
EurBridge Peking
Shuguang Xili, Jia No. 6, 100102 Bejing

China
+86 10 5791 8313, info@you-qiao.com.com 
 
 Contact us: